Tervetuloa kurkistamaan Tervon historiaan!

Tervo-seura ry on toteuttanut useiden vuosien ajan Paikat, nimet ja tarinat -hanketta. Sen myötä valtakunnallisiin keskusarkistoihin eri aikoina koottua aineistoa on pyritty tuomaan uuden teknologian kautta laajan yleisön ulottuville.

Tämän sivuston materiaali kattaa vain hitusen siitä kulttuurisesta rikkaudesta, jota Tervon vaiheet pitävät sisällään. Se osoittaa kuitenkin, miten tärkeää tietojen ja perinteen tallentaminen on. Se, mistä ei pidetä huolta, katoaa ulottuviltamme ikiajoiksi.

Paikat, nimet ja tarinat -hanke ei olisi voinut toteutua ilman sinnikästä talkoojoukkoa ja paikallisia tukijoita. Yhtä olennainen hankkeelle on sen Mansikka ry:ltä saama taloudellinen tuki. Sivuston ydin, tietosisältö, perustuu yhteistyökumppaneittemme Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, Kansallisarkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden seuran hankkeen käyttöön luovuttamiin arkistotallenteisiin.

Sivuston sisältö on tarkasti rajattu ja sellaisenaankin monilta osin puutteellinen. Tämä on alku, joka haastaa jatkamaan, korjaamaan ja kertomaan lisää.

Käytettävissäsi ovat seuraavat aineistot:
* Isojako Isojaon kartat ja jakoasiakirjat kylittäin ryhmiteltyinä 1700-luvun lopulta alkaen
* Tarinat 1930-luvulla SKS:n arkistoon kirjattuja tarinoita Tervon menneisyydestä
* Paikan muisti Tervon paikannimien taustaa ja yhteyksiä
* Tervo-seuran julkaisut Kotiseutuni rakennusperinnettä


Tiedot ovat vapaasti lainattavissa, kunhan lähteenä mainitsee tämän sivuston. Tietojen uudelleen julkaisemiseen tarvitaan aineiston alkuperäisen haltijan lupa.